Ceník služeb

 

 

všechny geodetické práce jsou oceňovány

individuálně nebo dohodou a jsou konečné

nejsem plátce DPH

 

 

 

     

 

 

 

     
 
     
     

. 

 

 

     
 
     
     
 

Podklady pro projekty

Cena bez DHP

Poznámka

Intravilán do 1ha 4000Kč   
Nad 1ha se zaokrouhluje na desetinu ha.
Extravilán do 1ha 3000Kč   
Nad 1ha se zaokrouhluje na desetinu ha. 

.

Stabilizace

Vybavení

Cena bez DPH

Poznámka

Plastový mezník 130Kč