O firmě


Firma GEODEST s.r.o. - je toho času nahrazena zástupcem Ing. Františkem Kuncem

IČO:03052524 na adrese:  38601Strakonice , Dukelská 490

Nábízíme služby:

 • Geometrické plány
  Jedná se především o zaměřování staveb (RD, garáže, přístavby, hospodářské stavby, kolny, atd.), oddělování parcel, věcná břemena. 
 • Vytyčování hranic
  Jedná se především o vytyčování vlastnických hranic u parcel.
 • Podklady pro projektování
  Polohopisné a výškopisné zaměření terénu.
 • Zaměřování skutečného stavu
  Jedná se o zaměřování inženýrských sítí, podrobná mapa, atd.
 • Práce odpovědného geodeta na stavbách
 • Poradenská činnost v KN - ZDARMA