O firmě


Firma GEODEST s.r.o. - Geodetická kancelář se zabývá geodetickou činností na jihu Čech již od roku 1992. Po několika přesídleních jsme od roku 2013 na adrese Dukelská 493, 386 01 Strakonice. Je to v lokalitě poblíž okružní křižovatky u Lidlu. Ve firmě je geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků geodetických prací podle zákona č.200/1994 Sb. s dlouholetými zkušenostmi v oboru zeměměřictví. Máme spousty zkušeností se zakázkami menšího i většího rozsahu.

Nábízíme služby:

 • Geometrické plány
  Jedná se především o zaměřování staveb (RD, garáže, přístavby, hospodářské stavby, kolny, atd.), oddělování parcel, věcná břemena. 
 • Vytyčování hranic
  Jedná se především o vytyčování vlastnických hranic u parcel.
 • Podklady pro projektování
  Polohopisné a výškopisné zaměření terénu.
 • Zaměřování skutečného stavu
  Jedná se o zaměřování inženýrských sítí, podrobná mapa, atd.
 • Práce odpovědného geodeta na stavbách
 • Poradenská činnost v KN - ZDARMA